Recykluj kreatívne alebo čo je Recyklátor?

Čo je recyklátor?

Prvý event – začiatok

Poster ArtHouse Recyklátor

Vzhľadom na množstvo odpadov rôznych materiálov, ktorými Svet denne zaplavujeme mi v prepojení s ostatnou činnosťou a ľuďmi, ktorí sa podobnými činnosťami zaoberajú v hlave vznikol nápad na event, zvaný recyklátor. Išlo o názornú ukážku a workshop kreatívnej recyklácie. Išlo o poukázanie na to, že odpad môže byť skvelým materiálom nielen na peňaženku od Kubka z PureLove, ktorá sa na tomto evente vyrobila, ale aj na množstvo iných denne používaných vecí.

 

V rámci osvety sa tak poprí kreatívnej činnosti môžu ľudia vzdelávať o tom, že odpad môže byť v niektorých prípadoch hodnotný materiál a taktiež postupne ľudí posúvať k tomu, že je aj tak najideálnejšie ho nevytvárať.

Ak sa na to pozrieme objektívne ako na materiál, je to niečo, čoho máme prebytok a z čoho máme čerpať. Samozrejme, „Best waste, no waste“ ale v recyklátori sa zameriavam na to, čo s už vytvoreným odpadom ďalej.

Čo je to teda ten recyklátor?

Recyklátor je pojem zahrňujúci v sebe viacero služieb. Jeho ambíciou je fungovať na pilieroch distribúcie, tvorby/podpory a vzdelania:

v distribúcii sa recyklátor zameriava na nehmotné a hmotné:

  • – v jednej časti ide o distribúciu workshopov, teda tvorivých dielní, kde Vás, Vaše okolie, triedu, zamestnancov či návštevníkov naučíme vyrobiť si dizajnový kúsok z odpadového materiálu pod vedením skúsených lektorov.
  • – v druhej časti to je distribúcia výrobkov z recyklovaných materiálov. Táto forma sa pripravuje vo forme eshopu, v ktorom máte istotu, že vo výrobku, ktorý kupujete sú použité recyklované materiály a tak sú viac „eco-friendly“.

 

v tvorbe/podpore sa Recyklátor zameriava na vývoj a následnú podporu dizajnových výrobkov z odpadového materiálu, ako aj na možnosti kreatívneho spracovania odpadov. Na tomto pilieri stojí napríkald aj séria pravidelných eventov „Recyklátor brejnstórming“ kde sa stretávame s cieľom nájsť spôsoby, ako sa vysporiadať s odpadom. Ideálne tak, aby sme vedeli odpad zredukovať na lokálnej úrovni a tieto myšlienky posúvať ďalej.

– pilier vzdelávania funguje jednak samostatne, vo forme propagácie možností recyklácie, faktov o odpade a jeho produkcii na sociálnych sieťach, pripravovaným youtube kanálom s workshopmi a návodmi, ako si vyrobiť veci z odpadu a ako s ním nakladať, no taktiež ide ruka v ruke s ďaľšími dvoma piliermi, keďže pri workshopoch i výrobkoch je dôležitý najmä zmysel jeho vzniku. Počas akcií sa tak prostredníctvom zábavy a kreativity dozvedáme viac o danej problematike a možností jej riešenia a taktiež prehlbujeme vzťahy, vytvárame spolupráce medzi ľuďmi, ktorí na tíchto riešeniach pracujú.

Chceš sa pridať či projekt podporiť?

Podporiť ho môžeš, ak si zaobstaráš jednu z vecí, ktoré ponúkame, resp. čoskoro ponúkať budeme. . Ak sa chceš pridať ako tvorca, prípadne chceš svoj výrobok predávať skrz náš eshop, neváhaj nám napísať. Všetko je momentálne v plienkach, do konca novembra pripravujeme katalóg produktov, následne budeme potrebovať ľudí na web, sociálne siete a podobne.  To isté platí pri otázkach, ponuke či dopyte. Na všetko Ti odpovieme cez recyklujkreativne@gmail.com